ลมหายใจ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” ในชุมชน กทม.

ศาลเจ้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลาย เพราะชาวจีนที่อพยพเข้ามา สร้างขึ้นตามกลุ่มภาษา และตามเทพเจ้าที่กลุ่มของตัวเองเคารพนับถือ แต่ถ้านับเฉพาะศาลเจ้าแม่ทับทิม จาก Google Maps จะพบว่ามีไม่ต่ำกว่า 25 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานซังฮี้ สามเสน ที่ทีมข่าวของเราได้ลงไปสำรวจ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนราชผาทิมร่วมใจ ซึ่งก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครเคยรื้อชุมชนบางส่วนที่รุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยาออก เพื่อสร้างเขื่อนถาวร แต่ปัจจุบันศาลเจ้ายังคงอยู่ด้วยความศรัทธาจากกระแสที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active