ความหวัง ปกป้อง “ศาลเจ้าแม่ทับทิบ สะพานเหลือง”

กรณีของศาลเจ้าแม่ทับทิม นอกจากจะเป็นประเด็นที่สังคมและนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาการต่อสู้ระหว่างทุน และโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ กับคนตัวเล็ก ๆ แล้ว ต้องถือว่า นี่เป็นอีกตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ดินในเมืองใหญ่ ที่กำลัง ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ของย่านอันยาวนาน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active