ชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ สะท้อนปัญหา “บาฆัด” พื้นที่อนุรักษ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรหลายฉบับ กำหนดให้เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ ต้องสำรวจการถือครองที่ดิน ที่ทำกินของชาวบ้าน เพื่อกันพื้นที่เหล่านั้นออกจากเขตอนุรักษ์ กำหนดกรอบไว้ 240 วัน ให้สำรวจกัน แต่กระบวนการนี้ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว จนถึงตอนนี้การสำรวจยังไม่ครอบคลุม ชาวบ้านยังตกสำรวจ จนกังวลต่อการใช้ชีวิต แล้วแนวทางแก้ปัญหาจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active