เมล็ดพันธ์ความปลอดภัย

โมเดลหนึ่งที่พยายามสร้างวินัยจราจรเริ่มกันตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ซึ่งหากขยายความสำเร็จแบบนี้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ต้องถือเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยที่จะเติบโต และช่วยทำให้เป้าหมายลดอุบัติเหตุของเราเกิดขึ้นจริงได้

แต่ถ้าจะลองถอดโมเดลแบบนี้ มองว่า อะไรคือ สิ่งที่ทำให้โมเดลแบบนี้สำเร็จได้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active