“อาสาคืนถิ่น” กับความพยายามสร้างพื้นที่แห่งความหวัง

วิกฤตโควิด-19 สะท้อนภาพชัดเจน ของคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงาน กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดมากขึ้น มุมหนึ่งนี่ คือ โอกาสพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งบทบาทของท้องถิ่น จึงส่วนสำคัญ เพื่อดึงคนกลุ่มนี้ไว้ ไม่ให้หวนกลับมาสู่เมืองใหญ่อีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active