บทบาทท้องถิ่นรองรับแรงงานคืนถิ่น

กรณีของห้วยตองก๊อ เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่ง

แต่จะเห็นว่าโอกาส และความหวังของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงในแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาคก็มีทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และความหลากหลายที่แตกต่างกันไปด้วย แน่นอนว่าคงไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งในการจัดการเรื่องนี้ หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยสร้างความหวังให้กับทั้งคนรุ่นใหม่ และคนทุกรุ่นในพื้นที่มากที่สุด คือ ท้องถิ่นของพวกเขา

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active