คนรุ่นใหม่กับความพยายามทำบ้านเกิดให้เป็นพื้นที่ความหวัง

ชุมชนห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นตัวอย่าง ชุมชนที่มีคนรุ่นใหม่ ซึ่งคิดกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด และพยายามใช้ต้นทุนที่เข้มแข็งของความเป็นชุมชนปกาเกอะญอที่เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ทั้งทรัพยากร และวิถีวัฒนธรรม มาสร้างงาน และรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน เพื่อให้บ้านเกิดเป็นพื้นที่แห่งความหวังได้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active