มองข้อจำกัด-โอกาส เพิ่มพื้นที่สีเขียวคนกรุง

ความยากของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง มีหลายปัจจัยทั้งการได้มาของพื้นที่ ปัจจัยด้านการออกแบบพื้นที่ และกิจกรรมการใช้งาน จะทำให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวน 15 นาที ไปสู่เป้าหมายได้จริงอย่างไร ชวนคุยเรื่องกับ “ยศพล บุญสม” ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active