ตายออกแบบได้ | พลิกปมข่าว 22 ก.ย.65

เวลานี้ไทยเราอยู่ในสังคมสูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ทำให้ต้องเริ่มคิดถึงผลกระทบทั้งในแง่เศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม และระบบสุขภาพ เมื่อการตายเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเริ่มคิดถึงการจากไปอย่างมีความสุข โดยไม่ทำให้ครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างหลังต้องลำบาก แต่เรามีระบบรองรับอย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active