วิชาการเงิน ห้องเรียนแก้หนี้

สำหรับประเทศไทย แทบไม่มีโรงเรียนไหนที่สอน “วิชาการเงิน” ให้กับเด็ก ๆ ในชั้นเรียน

หลังสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หนึ่งในนั้น คือ “เครือข่ายก่อการครู” The Active สัมภาษณ์ อ.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ ครูแกนนำ โครงการก่อการครู รุ่นที่ 1 ที่พยายามออกแบบกระบวนการสอนเด็กยุคนี้ให้วิชาการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา