ครอบครัวแหว่งกลาง ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กภาคอีสาน

ไม่ใช่แค่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าที่จะส่งเสริมให้คนอยากมีลูกมากขึ้น แต่การได้ทำงานโดยเลี้ยงลูกไปด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในภาคอีสานที่เผชิญภาวะครอบครัวแหว่งกลาง พ่อแม่ต้องไปหางานทำในเมือง ฝากลูกไว้ให้ปู่ย่าเลี้ยง ผลก็คือเด็กจำนวนไม่น้อยมีพัฒนาการล่าช้าก่อนจะถึงเกณฑ์ 2 ขวบที่จะได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณรุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ลงพื้นที่ไปที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเวลานี้ชุมชนกำลังตื่นตัวเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active