ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา I ตรงประเด็น 7 ธ.ค. 66

ทีมข่าวคุยกับ ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก ธนาคารโลก หรือ World Bank . อาจารย์บอกว่า คะแนนที่ลดลงไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะ World Bank เคยออกมาเตือนเรื่องนี้เป็น 10 ปีแล้ว แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างกลับยังไม่ถูกแก้ไข โดยเฉพาะปัญหา “ขาดแคลนครู อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงสภาพแวดล้อมใน รร. ครอบครัว” ล้วนเกี่ยวโยงกับคุณภาพทุนมนุษย์ และมันส่งผลต่อคะแนน PISA

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active