“ราชบุรีโมเดล” Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

โครงการ Zero Dropout ที่ จ.ราชบุรี เดินมาถึงปีที่ 2 แล้ว ปัจจุบันมีเด็กเยาวชนที่เสี่ยง และหลุดออกจากระบบ เข้าสู่กระบวนการแล้วไม่น้อยกว่า 400 คน นวัตกรรม 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ ที่ถูกนำมาใช้ จะทำให้เด็ก เยาวชนเปราะบาง มองเห็นโอกาสของตัวเองยังไง ไปดูรูปธรรมที่กำลังเกิดขึ้นที่ โรงเรียนมหาราช 7 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active