เสียงสะท้อนความเครียดเด็กในระบบและนอกระบบ

ทาง The Active ได้ไปสัมภาษณ์นักเรียน 2 คน คนหนึ่งอยู่ในระบบและอีกคนอยู่นอกระบบ นรินรัตน์ อินทะสะมะกุล หรือเซีย เล่าว่า การอยู่ในระบบการศึกษานั้นเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่กดดัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียนอยู่นั้นแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ตัวเองยังต้องใช้เวลาค้นหาตัวเองไปด้วย กลายเป็นความเครียดที่เด็กไทยต้องเผชิญในระบบการศึกษาที่คัดเอาเฉพาะคนเก่ง แต่ก็ไม่ได้ให้แนวทางเด็ก ว่าเขาเก่งเรื่องใด และพัฒนาความเก่งนั้นให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active