นโยบายรัฐบาลกับแนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย

เสียงสะท้อนความทุกข์ของเด็ก เทียบกับคำแถลง และนโยบายที่รัฐบาลเศรษฐามีเพียงพอกับการแก้ปัญหาการศึกษาของไทยแค่ไหน พูดคุยกับ ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active