‘พม ‘นั่งหัวโต๊ะ หารือ ‘เตรียมพัฒน์ฯ’ แก้ปัญหากรณี ‘หยก’

การต่อสู้เพื่อได้กลับไปเรียนของ “หยก” เยาวชน นักกิจกรรมวัย 15 ปี เข้าสู่วันที่ 5 แล้ว เธอยังคงไม่มีสถานะเป็น นักเรียน ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จากเหตุผลที่ทางโรงเรียนชี้แจง 2 ประเด็น คือ การมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข, ผู้ปกครองไม่ได้มาเซ็นรับรองตามเวลาที่กำหนด เวลานี้หลาย ๆ ฝ่ายก็พยายามที่จะเข้ามาเจรจาพูดคุย ทั้งตัวของน้องหยก และผู้บริหารโรงเรียนเรียน เพื่อหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ ช่วงบ่ายวันนี้มีรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมผู้ปกครอง รวมถึงทีมสหวิชาชีพ เข้ารับฟังเพื่อแก้ปัญหา แต่ไร้ชื่อของหยก และตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active