เตรียมพัฒน์ฯ ขึ้นป้ายผ้า “เสรีเครื่องแต่งกาย”ก่อนถูกปลด

ท่ามกลางการตั้งคำถามถึง กรณีหยก มีทั้งฝ่ายเห็นด้วย – เห็นต่าง ประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อ สถานะนักเรียนของหยก คือ “หยก” ยืนยันว่าลงทะเบียนโดยมี “บุ้ง-เนติพร” นักกิจกรรมทะลุวัง เซ็นรับรองในฐานะผู้ปกครองจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว และเพิ่งมารู้ว่าตัวเองไม่ได้มีสถานะนักเรียน – คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียม-พัฒน์ ชี้แจงสาเหตุว่าต้องเป็นผู้ปกครองที่เป็น พ่อ-แม่ เซ็นรับรองเท่านั้น หยกจึงไม่มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียน บ่ายนี้ หลังการหารือ อาจจะมีความชัดเจนในประเด็นนี้มากขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active