คนคุณภาพ ออกแบบได้

ปี 66 เราเห็นหลากหลายหน่วยงานเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ขณะเดียวกันก็พบข้อมูลที่น่ากังวลว่า เด็กอายุ 0 – 4 ปี ร้อยละ 20 ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ สถานการณ์นี้ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก เมื่อพวกเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างความรัก ความไว้วางใจ ระหว่างคนในครอบครัว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active