ข้อสังเกตกรมโยธาฯ กับแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ข้อห่วงกังวล จากเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งอย่างที่บอกไปว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

การขาดกลไกประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำให้ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดของไทย กำลังเจอกับภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่ง . จากข้อมูล พบว่า จากชายฝั่งของไทยที่มีกว่า 3,148 กิโลเมตร เจอปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ไปแล้วกว่า 800 กิโลเมตร ใน 23 จังหวัด ส่วนใหญ่ก็แก้ไขไปแล้ว กว่า 700 กิโลเมตร ซึ่งในจำนวนนี้ 15% ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เหลือ ก็มีทั้ง กรมเจ้าท่า, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เอกชน รับผิดชอบ ถ้าดูจากสัดส่วนนี้ก็เหมือนว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ก็เป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ของเรื่องใหญ่ ๆ นี้ แล้วทำไมต้องถูกคัดค้าน ประเด็นอยู่ที่ว่า ภาคประชาชน เขาโฟกัส ในส่วนกำแพงกันคลื่น ที่เป็นโครงสร้างแข็ง ไม่รวมกับการแก้ปัญหาในรูปแบบอื่น ๆ

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active