กสศ.เดินหน้าขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout​(24 พ.ค.67) I ตรงประเด็น

ควันหลงช่วงเปิดเทอม แน่นอนว่า ถึงเวลาเปิดเทอมในแต่ละปีการศึกษา หลาย ๆ บ้าน หลายครอบครัว ต้องแบกภาระกันหนักอึ้ง ซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับผลสำรวจของ “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ที่พบว่า เปิดเทอมนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active