เครือข่ายก่อการครู สร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชน I ตรงประเด็น 22 ม.ค. 67

จากเหตุการณ์ #ป้ากบ เด็กอายุน้อย ก่ออาชญากรรมรุนแรง และได้พูดคุยกับคุณ ทิชา ณ นคร ให้ข้อมูลสำคัญเรื่องการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงศักยภาพ แทนที่จะหลงผิดไปด้านมืด ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ เครือข่ายก่อการครู เห็นความสำคัญเช่นกัน โดยเน้นย้ำการเพิ่มบทบาทของครูแนะแนวให้ทำงานเชิงรุกมากขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active