สุญญาการการศึกษา

เรื่อง วิกฤตครู กับ เด็ก ใน ระบบการศึกษา เพราะการรอรัฐบาลใหม่ ทำให้การผลักดันประเด็นการศึกษาไปต่อไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนที่ครอบครัวต้องหาเช้ากินค่ำ อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และเป็นภาระหนักของครอบครัว “กลุ่มเปราะบาง” จึงเป็นกลุ่มที่คนในแวดวงการศึกษากังวลมากที่สุด

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active