คณะก้าวหน้า หนุนจัดสรรงบฯ ตามความจำเป็นนักเรียน

ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกล เคยเสนอนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบ FSQL ซึ่งเป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนใช้จ่ายแบบเพียงพอ ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงการเสนอให้โรงเรียนตัดสินใจเรื่องการใช้งบประมาณด้วยตัวเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กสศ. ล่าสุดที่เน้นการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น แทนการจัดสรร “รายหัว” โดยเสนอให้ใช้งบประมาณที่ต้องใช้สูง 770 ล้านบาท ใน 907 รร. แบบนี้จะคุ้มค่าการเดินหน้านโยบายเหล่านี้หรือไม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active