สำรวจข้อจำกัดงบประมาณการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

การที่จะทำให้เด็กครอบครัวยากจน สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ต่อ คงไม่ใช่แค่วิธีรับบริจาค สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ยั่งยืนได้ คงต้องอาศัยการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แทนที่จะบริหารจัดการในแบบเดียวกันทั้งหมด อย่างการกระจายงบฯ รายหัว ที่ทำแบบเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่โรงเรียน และฐานะทางบ้านของเด็ก ๆ ที่แตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้ อาจต้องถูกนำมาพิจารณา เพื่อให้การจัดสรรงบฯ รายหัว เกิดความเท่าเทียม และนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง การลงพื้นที่ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของ จ.กาญจนบุรี เพื่อสำรวจปัญหา และข้อจำกัดของโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ลองดูกันว่า ความต้องการของโรงเรียนเหล่านี้ จะมีอะไร และน่าจะมีทางออกอย่างไรบ้างมากกว่าเพียงการรับบริจาค

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active