บุญรี…ครูขี้ขอ

ปัญหาการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กในไทย “คนน้อยงบฯ รายหัวที่ได้ก็จะน้อย” ยิ่งในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางลำบากส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ทำให้งบฯ ที่จะเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอนลดลง

เมื่อเงินสนับสนุนจากรัฐมีไม่พอ เราจะเห็นวิธีการแก้ไขที่ง่ายและเร็วที่สุดของโรงเรียนเหล่านี้คือการ “ขอ” บริจาค ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาร่วมของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม