ระบบสนับสนุนเข้าถึงการเรียนรู้กลุ่มเด็กพิเศษ

ทั้งนโยบาย และสถานศึกษาเอง ก็ยืนยันว่าทั้งระบบเรียนรวม และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีความจำเป็นเท่าๆ กัน คงไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

แต่ที่สำคัญคืองบประมาณ บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเฉพาะมากๆ ในบ้านเราอาจจะยังมีน้อยสวนทางกับความต้องการอยู่

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active