โอกาสเข้าถึงการศึกษาเด็กพิเศษ

ในปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่ดำเนินการในรูปแบบของห้องเรียนรวม

ออกแบบให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเป็นมิตรกับเด็กออทิสติกมากขึ้น เพื่อที่จะลดการบูลลี่กันในโรงเรียน

คุณรุ่งโรจน์ สมบุญเก่า พาไปติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active