มุมมองศิษย์เก่ากับการวางบทบาท ม.ราชภัฏ

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เรียกว่า เป็นทั้งคนที่เคยผลิตบัณฑิต และรับผลผลิตเข้าตลาดแรงงาน

อาจารย์มองว่า สิ่งสำคัญมากกว่า จะตั้งคำถามว่า สถาบันการศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ คือ ต้องถามว่าแต่ละสถาบันควรสร้างความแตกต่างให้บัณฑิตอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยมากกว่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active