เมืองนักอ่าน เมืองที่ทุกคนเข้าถึงหนังสือ

เกือบ 1 ทศวรรษ ที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกจากยูเนสโก้ แต่ปัจจุบันยังพบความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมตามช่วงวัย

.

The Active พาสำรวจห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และความเห็นของบรรดานักอ่าน ในวันที่ผู้ว่าฯ กทม. ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองนักอ่านอีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา