ฟังเสียงครอบครัว มิติสังคม กับมาตรการเอาผิดผู้ปกครอง I ตรงประเด็น 26 ม.ค. 67

ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายด้วยการดำเนินคดีกับผู้ปกครองในฐานะปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด หรือ มาตรการกึ่ง ๆ เคอร์ฟิว ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม นำร่องในจังหวัดสระแก้ว กำลังเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงถึงการใช้มิติทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา แต่หากมองในมุมผู้ปกครอง แม้หลายคนจะเห็นด้วย แต่ก็ยอมรับว่า บางครอบครัวอาจมีข้อจำกัด และอยากให้มองในมิติอื่น ๆ ด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active