แนวทางรับมือสุขภาพจิตเชิงบวก ลดปัญหาทุกข์ตำรวจ

ชวนคุณผู้ชม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตกันให้มากขึ้น ว่าการที่คน ๆ หนึ่งจะมีพฤติกรรมอย่างไร คงไม่สามารถตัดสินด้วยปัจจัยใดปัจจัยเดียวได้ แต่อีกด้านหนึ่ง เครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพจิต ก็บอกว่า ยังไงก็ต้องหากลไกป้องกัน อย่างที่เรารู้กันว่าจำนวนจิตแพทย์ในบ้านเรา ตัวเลขการให้บริการของพูดง่าย ๆ คือจิตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1 แสนคน นี่ยังไม่ได้พูดถึงการกระจุกตัวที่บางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลย ซึ่งกระทรวงสาธารสุขแก้ปัญหานี้ด้วยแนวสุขภาพจิตและการรักษาจิตเวชใกล้บ้าน เพิ่มบุคลากร เพิ่มระบบ Telemedicine

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active