เจ้าพระยา พลังแห่งสายน้ำ (ช่วงบ่าย)

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง “โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา เน้นต้องทำรายงานอีไอเอ รับฟังความเห็น ขออนุญาตจากกรมศิลป์ และกรมเจ้าท่า พร้อมมองผลกระทบต่อวิถีชีวิต ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม การรบกวนแหล่งโบราณสถาน

The Active ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชวนสะท้อนความคิดเห็น ทิศทางการขับเคลื่อน ที่มากกว่า การพัฒนาโครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดความร่วมมือสู่กระบวนการทำงานในอนาคต

ประเด็น : ร่วมมือร่วมสร้าง อนาคตแม่น้ำเจ้าพระยา

• ภูมิ ภูติมหาตมะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

• เพื่อนรัก น่าคบ ประธานกรรมการมูลนิธิการเรียนรู้ พัฒนาประชาสังคม และเครือข่ายตลาดพลู

• เตชิต ชาวบางพรหม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

• ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดำเนินรายการ : ชลัญธร โยธาสมุทร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active