สังคมป่วย ใครต้องช่วยดูแล ?

อ.‘ธีรพัฒน์ อังศุชวาล’ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล และผู้ก่อตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลระบบนิเวศน์ทางใจของสังคม อ.ธีรพัฒน์มองว่าปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมีหลายระดับเริ่มตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว สังคม ทุกระดับจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสะท้อนว่า สังคมยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ และภาครัฐควรเป็นหน่วยงานหลักที่ออกมาดูแล ไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นและบานปลายอย่างทุกวันนี้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active