วิเคราะห์ ‘เส้นทาง โอกาส’ การมีกฎหมายป้องกันฟ้องปิดปาก

ที่ผ่านมาทั้งภาคการเมือง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม มีความพยายามผลักดันให้ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา รวมทั้งสร้างกระบวนการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันกับทุกฝ่าย

และหากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวเพื่อสร้างการรับรู้จนนำไปสู่มาตรการค่ำบาตรจากทุกภาคส่วนต่อบริษัทที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฟ้องปิดปาก เรื่องนี้จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ทางเมืองในปัจจุบัน คงต้องคุยกับ ผศ. เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active