สังคมไทยกับสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติ สู่ ทางออกทางรอดที่เป็นรูปธรรม

มนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากการกีดกันทุกรูปแบบ

The Active ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ(MovED) เปิดพื้นที่พูดคุยแสดงเจตจำนงค์ไม่ผลิตซ้ำคำพูดและการกระทำที่เป็นการตีตรา เลือกปฏิบัติ

• Stigma Talk จาก 5 ปากคำของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกตีตราเลือกปฏิบัติ

ที่มาและปรากฎการณ์ของการตีตราเลือกปฏิบัติในสังคมไทย

• สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การสื่อสารแบบไม่ตีตราเหมารวม จะเป็นจริงได้อย่างไรในสื่อสาธารณะ

• เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ มิสแกรนด์ลำพูน

ทำอย่างไรให้กฎหมายและนโยบายปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

• ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการ โดย รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active