ภาค ปชช.วิเคราะห์ เงื่อนไข-โอกาสการปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลจาก กมธ.ที่ดิน สภาผู้แทนราษฏร ระบุชัดเจนว่า ทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 48,000 คดี และยังมีชุมชนเขตเมือง ที่มีปัญหาที่ดินทับซ้อนทั้งรัฐ ทั้งเอกชน อีก อันนี้ก็ต้องแก้ การวางเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเดินหน้าสำหรับการเปลี่ยนผ่าน จึงน่าจะเป็นควมหวังของประชาชนที่จับตาและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ . ภาคประชาชน มองว่า ว่าที่รัฐบาลใหม่ ที่มาจากเสียงข้างมาก จะไม่ใช่แค่รัฐบาลผสม แต่เชื่อว่าน่าจะฟังเสียง และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าไปร่วมกำหนดทิศทางการแก้ปฏิรูปปัญหาที่ดินด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active