นักวิจัยพบ ชาวบ้านบางกลอยขาดแคลนอาหารส่งผลปัญหาสุขภาพ

เราพยายามย้อนให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา ที่กำลังทำให้วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อยู่บนความเสี่ยงกับภัยคุกคามต่อสุขภาวะ เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้น ชวนคุยกันต่อกับ คุณสมพร เพ็งค่ำ ทีมวิจัย จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เคยลงไปทำงานในพื้นที่ชุมชนบางกลอยมาก่อนหน้านี้ มองเห็นอะไรบ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active