อดีต กสม.ชี้ชาวบางกลอยไร้ที่ทำกิน ส่งผลไร้ความมั่นคงอาหาร

ประเด็นทั้งเรื่องอคติชาติพันธุ์ และ สภาวะขาดอาหาร ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย ที่ผ่านมาหลายหน่วย หลายองค์กร ได้เคยเข้าไปตรวจสอบ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active