สำรวจนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เลือกตั้ง 66

หากพรรคการเมืองมาฟังปัญหา วางข้อเสนอที่จะแก้ไขกันชัด ๆ ก็อาจจะทำให้หลายปัญหานั้นคลี่คลายสู่ทางออก ซึ่งไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ แต่ยิ่งสะท้อนปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศเผชิญอยู่ จากแรงปะทะหลายด้าน ทั้งกฎหมาย นโยบายรัฐ ที่ไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิต และการพัฒนาที่นำมาสู่ข้อพิพาทต่าง ๆ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active