ความจริง ภาพอนาคต สวัสดิการ “แรงงานแพลตฟอร์ม”

เลือกตั้งที่ใกล้เข้ามา หลายพรรคมีนโยบายที่เน้นเรื่องแรงงาน แต่ก็ต้องยอมรับว่า ยังอาจไม่ครอบคลุมกับแรงงานแพลตฟอร์มมากนัก เพราะส่วนใหญ่ยังเน้นเฉพาะแรงงานในระบบ แต่ละพรรคมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงานแพลตฟอร์มยังไงบ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active