ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับการสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ

การเริ่มสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยทางถนน คุณนิตยา กีรติเสริมสิน ได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง หนึ่งในพื้นที่ที่เดินหน้าเรื่องนี้ พบว่าทั้งครูผู้ปกครองที่มาส่งเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวมหมวกนิรภัย 100 % ถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ เด็กๆ ก็จะร้องทัก ถึงขั้นบางคนไม่ยอมไปโรงเรียน ถ้าไม่มีหมวกนิรภัย

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active