วัดใจ? แก้พิพาทเกาะหลีเป๊ะ

เป็นอีกครั้งที่การแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะถูกคาดหวัง โดยเฉพาะกับคณะกรรมการที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อหลายฝ่ายมองว่า กำลังทำให้เห็นว่าหากตรวจสอบกันจริงจัง อาจได้บทสรุปที่รวดเร็ว และถ้าแก้ปัญหาได้จริง นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลได้อีกด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active