ไปต่อแก้ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ จุดเปลี่ยนแก้ปัญหาชาติพันธุ์ชาวเล

ปมปัญหาข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบมาแล้วหลายชุด ในหลายยุค

ข้อสรุปต่าง ๆ มีหมดแล้ว แต่ยังไปไม่ถึงการแก้ปัญหาจริง ๆ จัง ๆ สักที

สิ่งที่คณะกรรมการชุดล่าสุด กำลังดำเนินการอยู่นั้น สะท้อนอะไร และจะนำไปสู่การขจัดความเหลื่อมล้ำให้กับการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ได้หรือไม่

คุยกันต่อกับ รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะของฝ่ายวิชาการ ที่ติดตามการแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมาอย่างต่อเนื่อง

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active