อุบัติเหตุทำคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

แต่ละปีประเทศไทยห่างไกลจากเป้าหมายของ WHO ในการลดอุบัติเหตุมาก

ซึ่งสวนทางกับต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ เพราะมองว่า กลุ่ม เด็กเยาวชนและคนวัยทำงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง แต่ดูเหมือนจะสวนทางกับประเทศไทย เมื่อคนหนุมสาวและหัวหน้าครอบครัวกลับต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active