ไทยติด 1 ใน 10 อันดับโลกเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลปีใหม่นี้ เราก็สูญเสียชีวิตไปแล้ว 263 คน

ในจำนวนนี้บาดเจ็บสะสม 2,198คน จากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสะสม 2,221 ครั้ง แต่ถ้าไม่นับช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ คนไทยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณวันละ 50-60 คน . โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ที่น่าสังเกตก็คือ ไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติด 10 อันดับแรกของโลก มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด นอกนั้นอยู่ในแถบแอฟริกาเกือบทั้งหมด

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active