อุบัติเหตุทางถนนทำอายุขัยคนไทยสั้นลง

เฉพาะ 4 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ เราสูญเสียไปแล้ว 218 คน จากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน นี่ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อายุขัยของคนไทยสั้นลง ไม่นับรวมผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active