ปัญหาทำแท้งเถื่อน

28 ก.ย. ของทุกปี คือ วันยุติการตั้งครรภ์ “อย่างปลอดภัย” สากล เรื่องนี้อ่อนไหว และหลายประเทศก็ยังถกเถียง 2 ประเด็น คือ การรักษาชีวิต กับ สิทธิในการทำแท้ง

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่ยอมรับเรื่องนี้ ​ใครทำแท้งถือว่าผิดมีโทษปรับ หรือ จำคุก-ปรับ แต่ก็ยังพบการลักลอบทำแท้งเถื่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active