สิทธิสุขภาพ ทำแท้งปลอดภัย

ในปี 2564 สปสช. ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการยุติการตั้งครรภ์ทั้งประเทศ 36 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นการให้บริการ 12,000 ครั้ง แต่กลับมีผู้เข้ารับบริการเพียง 5,284 ครั้ง

ไม่ใช่ว่าคนทำแท้งลดลง แต่เพราะเงื่อนไขของแต่ละแห่ง มีผลทำให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าไม่ถึง เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก็คือ ทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการทำแท้ง ทำให้แพทย์บางส่วนเลือกที่จะใช้วิธีส่งต่อ หรือปฏิเสธ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active