วิเคราะห์ทำแท้งปลอดภัย

การทำแท้ง หรือยุติการตั้งครรภ์ : เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

แต่ถ้ามีความจำเป็น ก็ควรทำโดยปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิด้านสุขภาพ ที่ ผู้หญิงควรได้รับ กฎหมายฉบับใหม่น่าจะเป็นตัวการันตีให้เราก้าวข้ามข้อถกเถียงบางประการ มาสู่ คำถามเรื่องการทำแท้งกับสิทธิสุขภาพได้แล้ว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active