ปัญหาผู้หญิงเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพในการทำแท้งปลอดภัย

แม้กฎหมายให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จะบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แต่กลับพบว่า ผู้หญิงที่ประสบปัญหาและต้องการยุติการตั้งครรภ์จำนวนมาก ไม่รับรู้ถึงสิทธินี้ และอาจส่งผลให้หลายคนต้องเข้าสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง ๆ ที่การรับบริการด้านสุขภาพในเรื่องนี้อย่างปลอดภัยควรเป็นสิทธิ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active